• Bitkisel üretimin ve fındık yetiştiriciliğinin en önemli merkezlerinden olması,
  • Büyükbaş ve Küçükbaş Süt Hayvancılığında önemli bir merkez niteliği taşıması,
  • Gıda İşleme Teknolojileri üretimi yapan pek çok firmanın bulunması,
  • Süt gibi hayvansal ürünleri işleyip piyasaya sunan çok sayıda işletmenin varlığı,
  • Verimli tarım arazilerine sahip bir bölgede yer alması ve coğrafi konumu nedeni ile özellikle bölgenin merkezi konumunda olması,
  • Coğrafi konumu ile birçok ilin kesişme noktası, aktarım merkezi olması,
  • Tarım ve Hayvancılık alanında da diğer illere 1-2 saat mesafede olması ve bu nedenle de ulaşım kolaylığı.

 

Sakarya il ekonomisinde sahip olduğu geniş tarımsal alan, su kaynakları ve üretimi konusunda oldukça zengin ve elverişli imkanları ile birlikte ‘Tarımsal Üretim’ alanında önemli bir merkez konumundadır.Bununla beraber, tarım sektörünün hakimiyeti ve olanakları ‘Tarımda Mekanizasyonu’ çok büyük ölçüde arttırmıştır.

Bitkisel üretim, büyükbaş ve küçükbaş süt hayvancılığında merkez niteliği taşıması, gıda işleme teknolojileri üretimi yapan pek çok firmanın bulunması, süt gibi hayvansal ürünleri işleyip piyasaya sunan çok sayıda işletmenin varlığı, coğrafi konumu ile bölgenin merkezi konumda olması, ulaşım kolaylığı, tarıma elverişli iklimi ve tarım iş kolunda çalışanların çok fazla sayıda olması sebebi ile tarım ve hayvancılık sektörünün burada gelişmesi, verimliliğin arttırılması ve sürdürülebilmesi için ‘Tarım ve Hayvancılık Fuarı’ bu bölgede gerekli hale gelmiştir.

Tarım ve hayvancılık, alternatif bir sektör olmaktan daha çok temel bir sektör olma yolunda ilerlemekte ve bu denli tarımsal olanaklara sahip olan ilimizde ‘Tarım ve Hayvancılık’ alanında bir fuar düzenlemek hem ekonomik hem de kültürel anlamda bir çok fayda sağlayacaktır.